Info

 

 

 

 

“This website is dedicated to my cousin Paul Vandermoere, who stimulated me to do so.
He assisted me with the concept, but unfortunately, he could not experience the final result."

Photography is my way of looking, trying to get hold of what surrounds us, recognizing that nothing is what it seems…

Good photography is the result and the memory of an unbiased, focused look.
Rather than nature itself, or man as individual, I’m interested in what remains as traces of human activities in nature and the environment.
Builded and urban surroundings are my personal preferences.
My special interest is the “backside” (in both meanings) of things and the, at first sight, trivial, neglected context.

Components of my photography are composition, framing, the fragmented look, the image inside the image and the duality anecdote / abstraction.

Besides autonomous images, I create dyp- and tryptychs, composed of two or three juxtaposed images, in this way creating new meanings.

-------

“we don’t see things as they are,
we see them as we are”

Anaïs Nin

-------

“Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachkeit und Alltäglichkeit verborgen”

Ludwig Wittgenstein

-------

My painting is about the relativity of the image and the subjectivity of looking.

Starting points for my paintings are photographs and (fragments of) images in which art and its representation are central. These “principles” are sometimes maintained during the process of painting, sometimes not. It is not unconceivable that the “reality” of the image gets a high degree of abstraction and/or the abstraction of the image gets a great realism.

It’s all about looking and the way you paint it…

 

 

 

 

 

VANDEWEGHE  HANS
8730  BEERNEM

e-mail : hansvandeweghe@telenet.be

° Diksmuide 28 05 1956

 

 • prizes and selections (graphics, photography, painting and architecture):
  • 1981 :  3° prize colourphotography “de drie frontsteden”
  • 1982 : Selection “Prijs voor grafiek en tekenkunst van de stad Harelbeke” - Selection “Prov. Prijs voor multipliceerbare kunstvormen van de prov. West-Vlaanderen”
  • 1983 :  Selection “Stimulans Kortrijk”
  • 1985 :  Selection “Stimulans Kortrijk”
   ​​​​            Selection “Belgisch Creatief Ambacht”
  • 1986 :  First laureate “EBES-prijs voor Jonge Grafiek"
  • 1990 :  Selection “EEKLO 750 jaar”
  • 1996 :  Second premium “Provinciale Prijs West-Vlaanderen voor niet multipliceerbare kunstvormen”
  • 1998 :  Selection “Provinciale Prijs voor Beeldende kunst van de prov. West-Vl. "(photography)
  • 2000 : “Staalbouwprijs” first prize (architecture)
  • 2008 :  First selection “Canvascollectie” photography
  • 2008 : Selection “SANT 2008”, Bruges
  • 2010 : First selection “Canvascollectie” photography
  • 2010 : Selection “SANT 2010”, Bruges photography
  • 2012 : Selection “SANT 2012”, Bruges photography
  • 2014 : Selection “SANT 2014”, Bruges painting

 

 • exhibitions:
  • 1981- 1984 : different exhibitions in Diksmuide, Nieuwpoort, De Panne, Veurne, Knokke-Heist and Antwerp
  • 1985 : Kredietbank Brussels
  • 1986 : Galery “’t Leerhuys”, Bruges
              Cityhall De Panne
              EBES-gallery Ghent
              Cultural centre Lokeren
  • 1987 : Cultural centre Oostkamp
              EBES-galery Antwerp
              Studio Gaselwest Kortrijk
              Cityhall Nazareth
              “Gele Zaal" Ghent
  • 1988 : Courthouse Bruges
              “Vlaanderen Leeft” Ghent (Belgisch Creatief Ambacht)
              Week End galery Antwerpen (Transparant)
  • 1989 : Galery “In den Wulf” Bruges
  • 1990 : Rotariale - Bruges
  • 2008 : SANT 2008,  town halls Bruges
  • 2008 :  “Kunstetalage”, musea Bruges
  • 2008 :  Galery MONTANUS, Diksmuide ; “Overwinteren”
  • 2009 :  “GOOD-ART” Drongengoed Ursel, hommage to Patrick De Spiegelaere
  • 2009 :  AFSCHEID/AFBRAAK ("Stad onder stroom"), Diksmuide
  • 2009-2010 : one man exhibitions in libraries of BEERNEM, EEKLO en BLANKENBERGE
  • 2010 :  SANT 2010, town halls Brugge
  • 2010-2012 : one man exhibition 17 Flemish cultural centra for FOTOGRAFIECIRCUIT
  • 2011 :  Solo exhibition RAAKPUNT (bookstore Raaklijn) Bruges
  • 2012 :  Solo exhibition DFIND galery Genthof Bruges
  • 2012 :  Group exhibition FOMU Antwerp (Fotografiecircuit)
  • 2012 :  SANT 2012, town halls Bruges
  • 2014 :  SANT 2014, town halls Bruges (painting)

 

 • public collections - work owned by :
  • National Bank of Belgium
  • “Kunst in Huis” vzw  (www.kunstinhuis.be)
  • Province of West Flanders

 

 • studies :
  • 1974- 1979 : architecture : Hoger St.Lucasinstituut, Ghent ; architect
  • 1979- 1986 : graphics : Westhoekacademie, Koksijde
  • 1979- 1981 : graduate building restauration, Vormingsinstituut Bruges

 

Composed

(naar aanleiding van een expositie in Boekhandel Raaklijn)

1. Hans Vandeweghe stelt hier een reeks foto's ten toon onder de titel "composed" en dat is geen toeval. Waarom luidt de titel van deze tentoonstelling niet "representation"? Foto's representeren de dingen toch; ze beelden de wereld af, niet? Meer dan andere kunstvormen lijkt de fotografische kunst te copiëren, en betekent ze volgens sommigen ook een gevaar voor de klassieke landschaps- en portretschilderwerken, alsook voor de stillevens. De kunstfotografie daagt de traditionele, representationalistische schilderkunst uit om haar bestaansrecht te rechtvaardigen. Maar omgekeerd, twijfelen sommigen er ook aan dat zogenaamde kunstfotografie wel echte kunst is, precies omdat foto's zo dicht bij de werkelijkheid lijken te staan. Kunst is toch vormgeving in plaats van regristratie, expressie in plaats van constatatie, niet?
De foto's van Hans registreren of constateren echter niet, zoals bijvoorbeeld persfoto's. Hans' foto's representeren niet, ze zijn composities. Vandaar de titel "composed", ten minste in één betekenis ervan.

2. Ik zei dat deze titel geen toeval is; Hans is namelijk ook architect. Zijn foto's zijn architektonische composities, ontwerpen van realiteit in plaats van afbeeldingen. De sleutel tot het design van Hans' foto's, hun architektonische methodologie, is die van de kadrering. Zijn foto's trekken kaders en isoleren stukken werkelijkheid, ze stellen stukken werkelijkheid samen. Door deze kadrering worden de dingen geïntensifieerd, ja worden ze zelfs irreëel. In deze vormelijke intensifiëring die Hans tot stand brengt in zijn foto's schuilt dan ook hun expressie. Ze komen daardoor los van de werkelijkheid, verliezen hun representationeel karakter en winnen overeenkomstig aan esthetisch gehalte. Vandaar opnieuw: composed, not represented.

3. Welke dingen stelt Hans samen in zijn foto's? Welke stukken van de werkelijkheid worden gekadreerd? De materialen zijn typisch voor een architectonische blik: steen, metaal, hout, papier, af en toe een cultuurstreepje natuur. In hun samenstelling raken deze materialen elkaar en vormen ze raaklijnen. Het concept van lijn, van streep, ja zelfs de mathematische notie van rechte, speelt een centrale rol in Hans' foto's. Aan weerzijden van de lijn liggen contrasterende of overeenkomstige stukken werkelijkheid. De basisdimensies van horizontaliteit, verticaliteit en diepte, alsook de scherpte en vaagheid van de dingen, raken aan elkaar en profileren elkaar. Mensen spelen hierbij geen, of slechts een ondergeschikte rol. Het man-vrouw paar heeft alleen maar een plaats in een enkele 'nieuwe' afbeelding, naast vele 'oude' afbeeldingen. Het gaat Hans immers om de eeuwige stilte en dimensies van de dingen, niet om het tijdelijke en uitstervende geroezemoes van mensen. De artefacten van steen, metaal, hout en papier zijn het mysterieuze. Hun eenvoud wekt een sterke, esthetische ervaring op. Hans' foto's zijn daarom simple and strong.

4. Toch maak ik een fout, of ten minst ben ik dubbelzinnig. Hans' foto's zijn namelijk niet 'simpel', maar complex. Ze zijn mereologisch. Mereologie is de filosofische theorie over de relaties tussen de delen en het geheel. Die filosofie kent het principe van de zogenaamde mereologische som. Zo'n som is de optelling van stukken realiteit die niet op een natuurlijke manier samenhoren. Bijvoorbeeld een tafeloppervlak zonder de rest van de tafel, plus de helft van een Perzisch tapijt, plus alleen de bloemblaatjes van een boeket rozen. Deze samengestelde, nieuwe realiteit kunnen we dan bijvoorbeeld "tafpijtoos" noemen.
Tafpijtozen zijn mysterieus, metafysisch, quasi-religieus; alvast behoren ze niet tot de
verzameling van de alledaagse dingen.
Hans' foto's nu zijn zoals tafpijtozen: samengestelde stukken realiteit die een verrassend eigen leven gaan leiden, realiteiten opgetild uit hun banale verschijningsvormen. De sterkte van de foto's ligt in het feit dat ze de onzichtbare achterkant van de dingen tonen, het beyond, het Jenseits. Ik corrigeer me dus Hans: je foto's zijn composed, strong and mysterious.

Brugge
15/10/2011

prof. Stefaan Cuypers, gewoon hoogleraar Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven.

 

 

 

For questions, comments or other concerns
regarding this website or my work, please send an email to :
 hansvandeweghe@telenet.be